czwartek, 17 września 2009

* f) METODA DEDUKCYJNA

    uwaga - korzystać z:
    K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna,Warszawa 1965, 1975 (ss. 62-85, 173-246).
    Borkowski Ludwig, Logika formalna, Warszawa 1970. lub Borkowski Ludwig, Elementy logiki formalnej, Warszawa: PWN 1972 (lub inne wydania).

    1) dzieje metody aksjomatyczno-dedukcyjnej

    2) pojęcie metody dedukcyjnej (aksjomatyczno-dedukcyjnej)

    3) pojęcie i struktura systemu dedukcyjnego

    4) etapy w rozwoju metody dedukcyjnej:
    stadium intuicyjne
    stadium aksjomatyczne
    na czym polega aksjomatyzacja pewnej dziedziny?
    stadium sformalizowane
    definiowanie sensu terminów pierwotnych i wprowadzanie terminów wtórnych

    5) zasadnicze pojęcia związane z metodą dedukcyjną
    pojęcie konsekwencji
    wyrażenie sensowne i prawdziwe
    dowód i dowodzenie
    rachunek logiczny i jego konstruowanie

    6) własności systemów sformalizowanych
    niesprzeczność
    zupełność (mocność)
    rozstrzygalność
    kategoryczność
    niezależność aksjomatów

    7) filozofia logiki i matematyki
    stanowiska: 122, 287
    logicyzm: G. Frege i B. Russell
    formalizm: D. Hilbert
    intuicjonizm (konstruktywizm): J.L.E. Brouwer, A. Heyting*

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz